วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับครู

“.....ไทยเราเคารพยกย่องครูมาก สงเคราะห์ครูเข้าในบุพการี รองจากบิดามารดาไม่ว่าผู้ใด แม้มียศศักดิ์มีอำนาจเพียงใด ก็ยังยำเกรงเชื่อฟังครู ไม่ลบหลู่ ไม่ลืมครู เพราะเราถือว่า ครูเป็นผู้ปลูกฝังความรู้และความดีให้แก่เราเป็นผู้ที่ปั้นเราให้เป็นคนดีมีประโยชน์....

ไม่มีความคิดเห็น: